ตำแหน่ง   :
Landscape Architect / ภูมิสถาปนิก 1  ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :
- ชาย  อายุไม่เกิน 40 ปี
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม (ออกแบบภูมิทัศน์)
- ประสบการณ์ด้านการออกแบบจัดสวน 3 ปีขึ้นไป
- สามารถคำนวณต้นทุนการออกแบบจัดสวนได้ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Auto CAD ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานและรูปถ่ายมาที่
บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด
99 หมู่ 9 ถ. บางขันธ์-สถานีวิทยุ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 577 3333   โทรสาร 02 577 7101
 
 
 

Copyright © 2009 www.alpinegardendesign.co.th   All Rights Reserved.