1. บริการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ของอาคารสถานที่
บริการออกแบบวางผังโครงการบ้าน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนอาคารสถานที่ รวมถึงออกแบบวางผังพืชพรรณ และภูมิทัศน์ตามลักษณะของพื้นที่ ซึ่งรับบริการทั้งการออกแบบขึ้นใหม่ และการปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมให้มีความสวยงามมากขึ้นเช่น ภูมิทัศน์รอบสำนักงาน โครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม สปา สวนสาธารณะฯลฯ โดยทีมภูมิสถาปนิกผู้ชำนาญงาน โดยแบ่งประเภทของการออกแบบภูมิทัศน์ต่างๆ ได้ดังนี้
 • สวนป่าเลียนแบบธรรมชาติ (Tropical Garden)
 • สวนเรขาคณิต (Formal Garden)
 • สวนหิน สวนญี่ปุ่น (Rock & Japanese Garden)
 • สวนน้ำ (Water Garden)
 • สวนสมัยใหม่ (Modern Garden)
2. บริการรับจัดและตกแต่งภูมิทัศน์ของอาคารและสถานที่
บริการจัดสวนทุกประเภท ได้แก่ สวนหน้าสำนักงาน, โครงการหมู่บ้าน, อาคารสำนักงาน, สนามกอล์ฟ, สนามหญ้าหน้าบ้าน,  สวนน้ำตก, น้ำพุ, บ่อปลา สปา และสวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อเพิ่มบรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่ที่ท่านต้องการ
 
3. บริการดูแลบำรุงรักษาสวน
บริการบำรุงดูแลรักษาสวนของท่านให้สวยงามอย่างสม่ำเสมอ หลังจากงานจัดสวน เช่น การตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช พ่นสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ทั้งนี้ เพื่อให้สวนของท่านคงความสวยงาม และเสริมบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้กับสถานที่ของท่านตลอดไปและพร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
เครื่องจักร
บริษัท อัลไพน์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด มีอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งและดูแลพรรณไม้ต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 
 • เครื่องจักรและเครื่องยนต์สำหรับงานขนส่ง
  - รถขนส่ง 4 ล้อเล็ก และรถขนส่ง 4 ล้อกลาง
 • เครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับงานจัดสวน
  - รถบรรทุกประเภทต่างๆ
  - รถบรรทุกน้ำ
  - รถเครน
  - รถตักแทรคเตอร์
 • เครื่องจักรสำหรับงานดูแลรักษา
  - เครื่องตัดแต่ง (ไม้พุ่ม)
  - เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ( Trimmer)
  - เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม (Walk Behind)
  - เครื่องตัดหญ้าขนาดใหญ่แบบ 3 ชุดตัด
 
 

Copyright © 2009 www.alpinegardendesign.co.th   All Rights Reserved.